โกดังสำเร็จรูป แบบ HW-HC ขนาด 30x50x10 เมตร รับสร้างโกดัง

รับสร้างโกดัง แบบโครงสร้าง HW-HC แบรนด์ Happy Warehouse เสาแบบ Hot Roll โครงหลังคาแบบ Cold Form Truss


เหล็กกัลวาไนซ์ หรือเหล็กรีดเย็น เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทางกลและทางเคมีที่ดี สามารถทนต่อการกัดกร่อนและความชื้นได้ นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงสูง ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในโครงสร้างอาคารที่มีความสูง 4-12 เมตร

การใช้เหล็กกัลวาไนซ์ในการผลิตโครงหลังคาแบ Cold Form Truss เป็นวิธีการที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เพราะไม่ต้องใช้เหล็กเสริม ไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ และไม่ต้องใช้พื้นที่เก็บสินค้ามาก เนื่องจากโครงหลังคาแบ Cold Form Truss สามารถผลิตได้ตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการ และสามารถประกอบได้ง่าย

โครงหลังคาแบ Cold Form Truss ยังมีข้อดีอื่นๆ เช่น ไม่ต้องใช้เวลารอการผลิต ไม่ต้องใช้เวลาในการขนส่ง ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับขนาดหรือตัดเหล็ก และไม่ต้องใช้เวลารื้อถอน เพราะโครงหลังคาแบ Cold Form Truss เป็นโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างอาคารที่มีข้อจำกัดของพื้นที่

ดังนั้น เหล็กกัลวาไนซ์ หรือเหล็กรีดเย็น เป็นวัสดุที่เหมือนกับ HW-H ที่ใช้ในการผลิตโครงหลังคาแบ Cold Form Truss เพื่อใช้ในการสร้างอาคารที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังมีคุณภาพและความปลอดภัย