เปิดงานใหม่ HW-HC ขนาด 15x45x6 เมตร มีสำนักงานชั้น 2 บันไดวนภายใน ไม่รวมงานพื้น ตกแต่งสวยงามด้วยอลูคอมโพสิท เข้าวาง J-Bolt วันแรก 7 กรกฎาคม 2563

J-Bolt: การออกแบบและขั้นตอนการติดตั้งสำหรับความแข็งแรงและปลอดภัยในโครงสร้าง


“J-Bolt” คืออะไร?

J-Bolt เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตจากเหล็กและมีรูปทรงเป็นกระบอก ปลายของ J-Bolt มักมีลูกปลายที่เป็นเกลียวไว้เพื่อยึดหน้าปลายของหน้ากากหรือตัวหน้ากาก (Nut) โดยแบบงานที่ใช้งานอยู่มากที่สุดคืองานติดตั้งเสาและฐานรากในโครงสร้าง ซึ่ง J-Bolt จะถูกฝังในคอนกรีตเพื่อให้ได้แนวที่เหมาะสมตามความต้องการ

การออกแบบ J-Bolt: ความสำคัญของขนาดและความยาว

การออกแบบ J-Bolt เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้รับแรงต่าง ๆ ที่อาจมีการกระทำต่อ J-Bolt โดยวิศวกรจะกำหนดขนาดและความยาวของ J-Bolt เพื่อให้รองรับการกระทำที่เกิดขึ้นและคำนวณแรงที่ต้องการในการยึดหน่วงคอนกรีตกับผิวของ J-Bolt เพื่อหาความยาวของเจโบลท์ที่จะถูกฝังลงในคอนกรีต

ขั้นตอนการติดตั้ง J-Bolt: ความปลอดภัยในการสร้างโครงสร้าง

  1. ออกแบบการติดตั้ง: วิศวกรจะกำหนดพิกัดและตำแหน่งของ J-Bolt ให้เป็นไปตามแบบการก่อสร้าง เพื่อให้มีการวางเสาและฐานรากที่ถูกต้อง
  2. เตรียมพื้นผิวและวางเสา: เตรียมพื้นผิวโครงสร้างตามขนาดที่กำหนด และวาง J-Bolt ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวังจากช่างที่ชำนาญและการตรวจสอบของวิศวกร
  3. เชื่อมต่อ: เชื่อมต่อ J-Bolt เข้ากับเหล็กของตอม่อและคาน โดยใช้เหล็กผูกเข้ากันตามแบบวิศวกรกำหนด
  4. เทคอนกรีตคานคอดิน: เทคอนกรีตคานและคอดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความเสถียรให้กับโครงสร้าง
  5. การติดตั้งเพลท: ถอดเพลท Dummy ออกและใส่เพลทเสาจริงเข้าไปแทน เพื่อปรับระดับ Nut ในระหว่างการติดตั้ง
  6. การเทคอนกรีตและการปูนเกร้าท์: เทคอนกรีตหรือปูนเกร้าท์เพื่อเติมในพื้นคอนกรีต และทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วันเพื่อให้วัสดุแข็งตัวก่อนการติดตั้งโครงสร้าง

การติดตั้ง J-Bolt เป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้การใช้งานโครงสร้างมีความแข็งแรงและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นโกดัง โรงงาน หรือโครงสร้างอื่น ๆ ที่ต้องการความยึดติดที่แน่นหนาและความเสถียรในระยะยาว