24723

Sag Rod คืออะไรและหน้าที่ของมัน


Sag Rod หรือ เหล็กยึดแป เป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความคงทนของโครงสร้างหรือแปในหลายแนวทาง คำว่า “Sag” มีความหมายเกี่ยวกับการเบี่ยงหรือความตกลงอย่างช้าๆ และ “Rod” หมายถึงท่อนเหล็กหรือเหล็กเส้นที่ถูกใช้ในระบบนี้ ดังนั้น Sag Rod คือเหล็กที่ถูกใช้เพื่อป้องกันความเบี่ยงหรือการตกลงช้าๆ ของแปหรือโครงสร้างที่เชื่อมติดกันหลังคา หรืออุปกรณ์ทางอากาศอื่น ๆ ที่อาจต้องรับน้ำหนักเพิ่มเติมหรือแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากแล้งทอด

Sag Rod มีหน้าที่สำคัญในรักษาความคงทนและความปลอดภัยของโครงสร้างหรือแปด้วยการป้องกันการเบี่ยงหรือการตกลงช้างอย่างไม่เกี่ยวข้องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น น้ำหนักของหลังคาหรืออุปกรณ์, แรงสั่นสะเทือน, และแรงลม. การใช้ Sag Rod ช่วยในการควบคุมการเบี่ยงหรือการตกลงช้างของแปให้อยู่ในเหตุการณ์ที่ยอมรับได้

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

ในการออกแบบ Sag Rod, คุณจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น ความยาวของ Sag Rod, ความต้องการในการรับน้ำหนักหรือแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น, แรงลมที่เป็นไปได้, และคุณลักษณะของโครงสร้างหรือแปที่ Sag Rod จะถูกติดตั้ง. คำนวณการออกแบบ Sag Rod จะใช้สูตรทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงตีเข็มและความเบี่ยงของแป. การเลือกใช้ขนาดและรูปร่างของ Sag Rod ที่เหมาะสมจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยและความคงทนของโครงสร้างหรือแปในระยะยาว.

สรุปได้ว่า Sag Rod เป็นส่วนสำคัญในการรักษาความคงทนและความปลอดภัยของโครงสร้างหรือแป โดยช่วยป้องกันการเบี่ยงหรือการตกลงช้างของแป และการออกแบบ Sag Rod จำเป็นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเพื่อให้มีผลสมเหตุสมผลในสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง


[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

Sag Rod คืออะไรและหน้าที่ของมัน

Sag Rod (เหล็กยึดแป) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดแปสองตัวที่อยู่ใกล้กันในโครงสร้างเช่นหลังคาเหล็กหรือโครงสร้างที่ใช้เหล็ก C/Z เพื่อป้องกันไม่ให้แปเสียรูปหรือล้มลง ภายในคำว่า “Sag” มีความหมายเกี่ยวกับการตกท้องช้างหรือการโก่งตัว (Deflection) ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงสร้างเมื่อแปทั้งสองมีโอกาสโค่งตัวหรือมีความชันมากเกินไป เป็นผลให้แปเสียรูปหรือไม่สามารถรับน้ำหนักอย่างเหมาะสมได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเอียงของหลังคาหรือโครงสร้างที่มีแคบหนาแประส่วนที่สูงขึ้นตอนใต้ของแปที่ติดกับหลังคา แต่ไม่มีเหตุผลให้แปหนึ่งโค่งเกินกว่าอีกตัว

แกนของแปจะแบ่งเป็นแกนหลักและแกนรอง แกนหลักคือแกนที่มี Moment of Inertia มาก ซึ่งหมายถึงมีความหนาแน่นของวัสดุเยอะเกินพอที่จะรับน้ำหนักและแรงดันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนแกนรองคือแกนที่มี Moment of Inertia น้อย ซึ่งหมายถึงมีความหนาแน่นของวัสดุน้อยกว่า แกนหลักมักจะมีความแข็งแรงมากขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มปริมาตรของวัสดุที่ถูกใช้ และเมื่อเกิดการเคลื่อนที่หรือการเอียงของแปที่ติดกับแกนรองมากเกินไป การเกิด Deflection จะเกิดขึ้นที่แกนรอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแรงดึงขึ้นที่วัสดุที่มุงหลังคาหรือโครงสร้างและสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหาย

Sag Rod เป็นคำจำกัดความหมายเรื่องการป้องกันการเกิด Deflection และความเสียหายในโครงสร้าง มันทำหน้าที่ยึดแปสองตัวที่อยู่ใกล้กันโดยใช้ระบบเกลียวแล้วยึดที่ปลายสองข้างด้วยน็อตและแหวนรอง โดยเหล็กที่ใช้ใน Sag Rod มักมีค่า Yield Strength 240 Mpa และถูกชุบด้วยกระบวนการ Electro Galvanized เพื่อป้องกันการสนิม ขนาดของ Sag Rod มักเป็น Ø 12 มม. และเหมาะสำหรับแป C/Z ขนาด 75-250 โดยใช้เส้นเหล็กเพื่อยึดแปสองข้างหนึ่งละ 2 ชุด เพื่อรักษาความเข้มแข็งและป้องกันการเกิด Deflection ในโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ แปลกิจว่า Sag Rod มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความคงทนของโครงสร้างต่างๆ ในสถานที่ที่มีแรงดันและความชันสูง ที่อาจเกิดความเสียหายหากไม่มีการใช้ Sag Rod ในการป้องกัน Deflection ที่อาจจะเกิดขึ้นในแปและโครงสร้างนั้นๆ อย่างเหมาะสม

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

[sc name=”videohappywarehouseyoutube” ][/sc]

[sc name=”happywarehousebuildingtypes” ][/sc]

[sc name=”tagseokeyword” ][/sc]