UP Date!! งานติดตั้งอาคารศูนย์อาหาร 15x25.9x6 เมตร อ. เมือง จ. ลพบุรี สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

UP Date!! งานติดตั้งอาคารศูนย์อาหาร 15×25.9×6 เมตร อ. เมือง จ. ลพบุรี

UP Date!! งานติดตั้งอาคารศูนย์อาหาร 15×25.9×6 เมตร อ. เมือง จ. ลพบุรี ครับ ติดตั้ง แปผนังและแปหลังคาเสร็จเรียบร้อย