งานติดตั้งอาคาร

UP Date!! งานติดตั้งอาคารศูนย์อาหาร 15×25.9×6 เมตร อ. เมือง จ. ลพบุรี


UP Date!! งานติดตั้งอาคารศูนย์อาหาร 15×25.9×6 เมตร อ. เมือง จ. ลพบุรี ครับ ติดตั้ง แปผนังและแปหลังคาเสร็จเรียบร้อย