Update!! งานก่อสร้างอาคาร4ชั้น 8/6/63 ในเขตพื้นที่ นนทบุรี ขนาด16×36×13.5 ม. ราคา15.8 ล้าน(รวมงานพื้น)ไม่รวมงานระบบ

Update!! งานก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 25/4/63 ในเขตพื้นที่ นนทบุรี ขนาด16×36×13.5 ม. ราคา15.8 ล้าน(รวมงานพื้น)ไม่รวมงานระบบ


Update!! งานก่อสร้างอาคาร4ชั้น 25/4/63
ในเขตพื้นที่ นนทบุรี
ขนาด16×36×13.5ม
ราคา15.8ล้าน (รวมงานพื้น)ไม่รวมงานระบบ
ขั้นตอนการเตรียมเทพื้นอาคารชั้น2-3-4
#happy_warehoue
#รับสร้างโกดังโรงงานอาคารสำเร็จรูป
สอบรายละเอียด ออกแบบประเมินราคา

Update!! งานก่อสร้างอาคาร4ชั้น 8/6/63 ในเขตพื้นที่ นนทบุรี ขนาด16×36×13.5 ม. ราคา15.8 ล้าน(รวมงานพื้น)ไม่รวมงานระบบ

อัพเดทติดตั้งคาน ชั้น 3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2020 รับสร้างโกดังและสำนักงาน

มุงหลังคาแล้วเสร็จ งานผนังแล้วเสร็จ 70% วันที่ 23 มิถุนายน 2563

งานเตรียมการเทพื้นชั้น 3 วันพฤหัสบดีที่ 25/6/63 เวลา 10.00 น. ครับ