Update งานติดตั้ง Happy Warehouse งานสร้าง สำนักงาน 2 ชั้น ขนาด 18.2×48.15 m. ราคา 23.5 ล้าน

Update งานติดตั้ง Happy Warehouse งานสร้าง สำนักงาน 2 ชั้น ขนาด 18.2×48.15 m. ราคา 23.5 ล้าน


Update งานติดตั้ง Happy Warehouse งานสร้าง สำนักงาน 2 ชั้น
ขนาด 18.2×48.15 m. ราคา 23.5 ล้าน รวมงานทั้งระบบ หน้างานรามอินทรา 117 มีนบุรี กทม.
เข้าเครียริ่งพื้นที่ วันแรก 20/10/62