Update งานอุบลราชธานี

Update งานอุบลราชธานี HW-HCC 16x30x9.2 เมตร


ขั้นตอนการนำเสนองานแบบมืออาชีพ เรามีแบบ 3D ให้ลูกค้าดูเพื่อประกอบการตัดสินใจและเข้าใจตรงกันถึงรูปแบบของโกดังที่ลูกค้าต้องการ ในขั้นตอนนี้เราใส่ใจมากเพราะว่าหมายถึงเราใส่ใจรายละเอียดว่าลูกค้าต้องการการใช้งานแบบใดเราก็จะออกแบบให้ตามต้องการที่สำคัญคือยังไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย

แบบ 3D สำหรับลูกค้าตรวจสอบแบบ

งานก่อสร้างจริง