Happy Realestate 6 โกดังให้เช่าเอกชัย 94 คลังสินค้าพร้อมออฟฟิศสำหรับเป็นศูนย์กระจายสินค้าและจัดเก็บของโลจิสติกส์

Happy Realestate 6 โกดังให้เช่าเอกชัย 94 คลังสินค้าพร้อมออฟฟิศสำหรับเป็นศูนย์กระจายสินค้าและจัดเก็บของโลจิสติกส์


Happy Realestate 6 โกดังให้เช่าเอกชัย 94 คลังสินค้าพร้อมออฟฟิศสำหรับเป็นศูนย์กระจายสินค้าและจัดเก็บของโลจิสติกส์ ขนาด 900 ตารางเมตรใกล้ส่งมอบอีกหลังหนึ่ง

ขั้นตอนสุดท้ายงานไฟฟ้าภายในและออฟฟิศย

ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่สนใจใช้ประโชน์ในที่ดินของตนเองด้วยการสร้างคลังสินค้าให้บริการ SME และโลจิสติกส์ที่กำลังเป็นที่ต้องการในยุคที่คนต้องทำงานอยู่ในบ้าน