HR-31 โครงการพัฒนาโกดังเพื่อขาย Happy Realestate อำเภอหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

HR-31 โครงการพัฒนาโกดังเพื่อขาย Happy Realestate อำเภอหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี

HR-31 โครงการพัฒนาโกดังเพื่อขาย Happy Realestate อำเภอหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

ทำเลที่ตั้ง : อำเภอหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี

แผนที่โครงการ :

แกลเลอรี่

ดูแปลนภายในและราคาต่อ ยูนิต